Skip to content

Världens mäktigaste man?

20/04/2011

Ett foto av President Obamas tillsammans med Facebooks grundare Mark Zuckerberg från ett möte i februari 2011 publicerades på bloggen Business Insider. Under fotot en kommentar:

“I gotta say, it must feel impressive meeting the most powerful man in the world. I wonder how Obama feels about it.” 

Det är i en artikel på den läsvärda the Daily Beast som citatet ovan återfinns, en artikel som pekar på det intressanta maktförhållandet mellan USAs president Obama och sociala medier. Snacka om omvända roller, om det ligger något i kommentaren ovan, vilket det i mångt och mycket gör. Obama anses ju ha kommit till makten mycket tack vare det sätt som han använde sociala medier på i sin valkampanj (men medan Obama “bara” styr över 300 miljoner invånare så kan Zuckerberg skryta med att ha 600 miljoner medlemmar på Facebook).

Just sociala medier, och kanske framförallt, Facebooks allt viktigare roll för politiker visar vilket inflytande Zuckerbergs skapelse har i samhället. Ingen makthavare med ambitioner kan undkomma sociala medier; de har blivit en hygienfaktor som alla använder sig av i mer eller mindre utsträckning (men hur bra man är på att utnyttja dem är en annan sak). Även de vanligtvis mer konservativa kungahusen börjar inse detta. Det kungliga bröllopet i Storbritannien mellan Prins William och Kate Middleton kommer att streamas live på Youtube, och gå att följa på Facebook och Twitter under ceremonins gång (läs mer på The Guardian).

Det är onekligen intressant att fundera över hur maktrelationerna i samhället rubbas i och med den tekniska utvecklingen. Annat var det innan Internet, då var i ju för sig makthavare beroende av traditionell massmedia, men flödet av information var mycket mindre och lättare att kontrollera. Idag gäller det att våga bjuda in medborgare, lyssna och föra dialog, och då spelar plattformarna för sociala medier en avgörande roll eftersom det är där stora mängder människor finns samlade. Då måste man också släppa lite på kontrollen, vilket uppenbarligen fler och fler traditionella makthavare vågar göra. Och inte bara för att de vill det, utan för att de måste.

Av: Elin Åström Rudberg

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: